DD - Cyflawni canlyniadau

 

 • DD1 Rheoli prosiect
 • DD2 Rheoli rhaglen o brosiectau cyflenwol
 • DD3 Rheoli prosesau busnes
 • DD4 Datblygu ac adolygu fframwaith ar gyfer marchnata
 • DD5 Datrys problemau gwasanaeth cwsmeriaid
 • DD6 Monitro a datrys problemau gwasanaeth cwsmeriaid
 • DD7 Cefnogi gwelliannau i’r gwasanaeth cwsmeriaid
 • DD8 Gweithio gyda phobl eraill i wella gwasanaeth cwsmeriaid
 • DD9 Adeiladu dealltwriaeth eich sefydliad o’i farchnad a’i gwsmeriaid
 • DD10 Datblygu sefydliad sy’n canolbwyntio ar ei gwsmeriaid
 • DD11 Rheoli cyflawniad boddhad cwsmeriaid
 • DD12 Gwella perfformiad eich sefydliad